บาคาร่า999

บาคาร่า999 แม่ชีตาบอดวัย 118 ปี กลายเป็นคนอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่

บาคาร่า999 แม่ชีตาบอดวัย 118 ปี กลายเป็นคนอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่

บาคาร่า999 Lucile Randon หรือที่รู้จักในชื่อ Sister Andre ได้รับตำแหน่งหลังจากผู้ถือครองคนก่อนเสียชีวิตในสัปดาห์นี้ Lucile Randon หรือที่รู้จักในชื่อ Sister...

Continue reading...